Kým tvorím - naozaj žijem.

Motto: Moja tvorba je oknom do malej časti môjho života.

 P E T E R    B A B K A

 Narodil som sa 1. júna 1946 v Bratislave.

 1961 - 65      Stredná škola umeleckého priemyslu v Bratislave, 

                   odbor kameňosochástvo / L.Šichman,Ľ.Korkoš,Š.Belohradský /.

1965 -  69     Pedagogická fakulta UK v Trnave / doc.L.Čech,H.Hyllová /.

1969  - 70     učiteľ, výtvarný odbor Ľudová škola umenia Považská Bystrica.

1971  - 76     samostatný odborný pracovník pre výtvarníctvo,fotografiu a film,

                    Okresné osvetové stredisko v Trnave.

1976 - 1985    učiteľ výtvarný odbor Základná umelecká škola v Trnave,

1985 - 1991   zástupca riaditeľa ZUŠ v Trnave

1991 - 2009   riaditeľ Základnej umeleckej školy v Trnave.

          Fotografii sa aktívne venuje od roku 1959. Publikuje v časopisoch Kultúra

a život Trnavy, Výtvarníctvo, fotografia a film, Javisko, Trnavský hlas a Fototip.

1973 - 2009  zakladateľ a predseda trnavskej fotografickej skupiny IRIS.

Od roku 1975 fotografuje pre  Divadlo Jána Palárika v Trnave.

Od roku 1976, ako prvý na Slovensku, zakladá vyučovanie fotografie na LŠU.

1977 - 81 lektor Diaľkoveho školenia fotografie /L.Noel/pri OOS v Trnave.

1993 - 97 lektor Pražskej fotografickej školy/ Prof.J.Šmok/ v Piešťanoch.

2001 zakladajúci člen občianského združenia BonArt.

2010 - zakladateľ a predseda fotoklubu T-FOTO v Trnave.

2011 - vedenie fotokrúžku Fokalk v CVČ Kalokagatia v Trnave.

            V mojej tvorbe dominuje portrét, krajina, akt a zátišie. V grafike tvorím v technikách

leptu a akvatinty, v maľbe preferujem akvarel, temperu, akryl, olej a pastel, v plastike

materiály drevo a kov.

Experimentujem v kombinovaných technikách fotografie, americkej retuše a počítačovej grafiky.

Tvorím novoročnice, pohľadnice, exlibrisy, katalógy , cd-obaly a multimediálne prezentácie..

Pracujem v porotách súťaží, prehliadok záujmovej umeleckej činnosti a lektor workshopov.

Od roku 1997 sa venujem počítačovej grafike a digitálnej fotografii.

V roku 1989 tvorivý profil v knihe Ľ.Hlaváč „Dejiny slovenskej fotografie“.

            Za fotografickú tvorbu mi bol udelený v roku 1991 titul Autor a  Majster Zväzu slovenských fotografov.

V roku 1995 udelený Zlatý odznak ZSF za mimoriadne záslužnú prácu v prospech slovenskej fotografie.

Získal som množstvo ocenení v tvorivých súťažiach a za výchovnú a metodickú činnosť.

Vystavoval som svoju tvorbu v Polsku, Maďarsku, Rakúsku, Fínsku a Čechách.

                                                                                   

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

            

 

 

Novinky

15.10.2009 22:13

Informácie pre návštevníkov

  S činnosťou členov fotoklubu T-FOTO sa možete oboznámiť na www.tfoto.webnode.sk  

Úvodná stránka

18.10.2009 14:54

Vítam Vás

Na tomto mieste chcem predstaviť svoju doterajšiu tvorbu.Venujem sa fotografii, kresbe, maľbe, grafike, plastike,americkej retuši a počítačovej grafike.

Kontakt

Peter Babka

babkapet@gmail.com


Vyhľadávanie

Fotogaléria:

Fotografia použitá podľa Creative Commons Mr Fujisawa  © 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode